Evropská federace jógy ve spolupráci s MČ Praha 1 a Střediskem sociálních služeb Praha 1, pořádá projekt „Jóga – 50 plus“ zaměřený na zdravé stárnutí. Projekt se uskuteční pod záštitou starosty MČ Prahy 1.

Starosta MČ Praha 1 slavnostně zahájil projekt „Jóga 50 plus“

Starosta Městské části Praha 1 dne 15. 10. 2017 slavnostně zahájil projekt „Jóga 50 plus“. Poté, co pan starosta pozdravil účastníky, vážené hosty i představitele médií, poukázal ve svém projevu na důležitost projektu „Jóga 50 plus“, který je dle jeho slov velkým přínosem ke zlepšení kvality života našich starších spoluobčanů.

Účastníky přivítala i ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1. Mgr. Helena Čelišová se ve svém projevu u příležitosti slavnostního zahájení projektu „Jóga 50 plus“ zmínila o důležitosti realizace tohoto projektu pro naše starší spoluobčany.

Vystoupení jednotlivých hostů uváděli a celý program moderovali certifikovaná lektorka jógy Eliška Podlipská a certifikovaný lektor jógy Mgr. Martin Lesňák.

Náplň zahrnuje přednášky (teoretická výuka), dílny a cvičení jógy rozdělené do dvanácti bloků určených pro seniory. Program „Jóga – 50 plus“ se koná v pohybovém centru Tělocvična, Praha 1. Účast je zdarma. Prostřednictvím tohoto bezplatného projektu budou mít občané Prahy 1 možnost pozitivně ovlivnit svůj zdravotní stav skrz program, který zahrnuje přednášky, dílny a cvičení jógy. Cílem projektu “Jóga 50 plus” je přijmout zdravý životní styl, který zpomalí proces stárnutí a zlepší kvalitu života účastníků projektu. Prosíme všechny seniory (nad 50 let), kteří by měli zájem, aby se nám ozvali na naši e-mailovou adresu: yoga.yfe@gmail.com nebo zavolali na číslo: 773 691 858

Organizační tým YFE: Eliška Podlipská, Mgr. Martin Lesňák, Mgr. et Mgr. Anna Rubešová, MUDr. Marianna Miksová, Zuzana Šemšáková a Olesea Mostipac.