Korporativní jóga     program se skládá z relaxačních, koncentračních a meditačních cvičení a nenáročného programu jógových ásán (poloh) formou krátkých prezentací, instruktážní činnosti, cvičení různých technik a jógových dílen.

Evropská federace jógy je mezinárodní organizace, jejímž cílem je šířit dobré jméno jógy a o blahodárných účincích jógy na lidské zdraví. Evropská federace jógy vzdělává nové instruktory, iniciuje a zveřejňuje výsledky vědeckých výzkumů v oblasti jógy a předává znalosti všem vrstvám společnosti. Vnímáme jógu jako systém hodnot, který pomáhá přijmout zdravý životní styl a vede ke zlepšení kvality života.

Program „Korporativní/Firemní jóga“ uskutečňujeme v nejvýznamnějších evropských korporacích, Českou republiku nevyjímaje, a potvrzujeme tak účinnost praktikování jógy i ve sféře pracovního života. V roce 2016 získala Evropská federace jógy ocenění za kvalitní výcvik instruktorů jógy.

yfe korporativni joga

Proč jóga?

Nejprestižnější společnosti napříč světem umožňují svým zaměstnancům účastnit se lekcí jógy,
čímž docílí toho, že zaměstnanci vnímají svoji práci jako přátelské prostředí, které se stará o
jejich fyzické i psychické zdraví. Firmě se tento vklad vrací ve formě viditelného nárůstu
pracovního výkonu.

Přednosti firemní jógy

Výhody pro firmy:
– Praktikování jógy pomáhá vedení při překonávání každodenního stresu a posiluje
schopnosti dělat správná a rychlá rozhodnutí;
– Praktikování jógy zvyšuje kreativitu vedení;
– zvyšuje sebeúctu/sebevědomí vedoucího týmu i zaměstnanců;
– praktikování jógy vede k přijmutí hodnot a norem firmy, a zlepšuje tak atmosféru a
kulturu na pracovišti;
– zvyšuje kvalitu týmové práce;
– neutralizuje příčiny syndromu vyhoření (burnout);
– zvyšuje motivaci zaměstnanců k větší pracovní aktivitě;
– zvyšuje pracovní výkon zaměstnanců;
– snižuje riziko vzniku onemocnění;
– poskytuje firmě menší zdravotní prémie;
– snižuje míru absentismu;
– zvyšuje stupeň vědomí, zlepšuje koncentraci a paměť;
– zvyšuje úctu zaměstnanců ke svým nadřízeným;
– poskytuje atraktivnější podmínky pro ty, kteří přemýšlejí o práci ve Vaší společnosti;
– má vliv na celkový obraz firmy.

Výhody jógy pro zaměstnance:
– normalizuje zdraví zaměstnanců tím, že udržuje vitálnost těla, psychiky a mysli;
– zlepšuje celkové psychické a fyzické zdraví;
– Jóga umožňuje rychlou realizaci aktivního odpočinku v těžkém pracovním dni;
– snižuje únavu a zvyšuje hladinu energie;
– eliminuje příčiny vypuknutí konfliktů na pracovištích;
– zvyšuje odolnost vůči stresu a snižuje psychické napětí.