Co je „jóga retreat“?

Slovo „retreat“ již v řadách těch, kteří se zabývají jógou, zdomácnělo a označuje rozhodnutí dočasného oproštění se od každodenního života; je to jakási odchylka od všednosti běžného žití; útěk do světa prostého neustálých výzev, které nám brání v získání vlastního vnitřního pokoje.

skalarni joga retreat

Jedná se o rozhodnutí oddělit se od samého sebe a pohlédnout na realitu našeho života ze zásadnější perspektivy. Toto rozhodnutí však často není úplně jednoduché. Každodenní životní výzvy se postupně jedna po druhé kupí. Cesta na místo našeho zaměstnání, vztahy s kolegy, pracovní komunikace i vztahy s přáteli, kariéra, vztah s partnerem či výzvy ve výchově dětí – to vše bývá mnohdy nadmíru složité a stresující. Často si v duchu přejeme, aby, až se ráno probudíme, všechny tyto stresující situace v jednom okamžiku zmizely. Nicméně životní výzvy se objevují i dále, stejnou rychlostí jako dříve, a chronická vyčerpanost zanechává jizvy na našem zdraví.

Klid – pramen moudrosti

Skalární jóga retreat neboli jóga kemp (jak se dnes již delší dobu nazývá) představuje výbornou možnost na okamžik se zastavit, vymanit se ze stresující každodennosti a díky vedení zkušeného jóga Učitele vnést pokoj do duše a obnovit přirozenou moudrost. Termíny „reset“, „reprogram“ nebo „detox“ popisují výsledek účasti ve skalárním „retreat“ programu poměrně dobře. Skalární retreaty trvají buď 3, 5, 7, 11, či 30 dní, podle toho, jaké jsou vaše možnosti. Vedou je zkušení Učitelé jógy a jejich spolupracovníci.

skalarni joga retreat

Vyznačují se profesionálně navrženým obsahem jóga retreatu (kempu) ze strany Učitele jógy, který Vás pročišťuje a osvobozuje v energetické rovině, regeneruje na tělesné úrovni, obohacuje v emocionální a kreativní rovině a odměňuje vaši bytost hlubokými kontemplativními zážitky. Skalární jóga retreat (jóga kemp) je až „alchymistická“ zkušenost transformace. Učitel vás přivede do hlubokého klidu (práshantí) vašeho centra. Z této perspektivy se řešení všech závažných výzev stává mnohem snadnější, nedůležité výzvy zmizí a my jsme oproštěni od veškeré „tíže“.
Na skalárním jóga retreatu (jóga kempu) se provádí četné jógové techniky, nad nimiž drží dohled zkušený Učitel jógy.

Turistický wellness retreat

Před několika lety se v turistické sezoně objevily wellness jóga retreaty, které se nejčastěji uskutečňují pod vedením mladých instruktorů jógy a představují odpočinkové hodiny jógy odehrávající se v ranních a večerních termínech. Téměř neexistuje žádná turistická nabídka, která by neobsahovala nabídku jóga retreatu (wellness).

Účastníci dnes vědí, jak rozlišit skalární (transformační) a rekreativní jóga retreat. Jsou si vědomi toho, že je zapotřebí se ptát a dívat se na to, jestli:
– retreat vede Učitelj nebo instruktor jógy s certifikátem
– existují zprávy a fotogalerie z dříve uskutečněných retreatů

a tyto informace zužitkovat při rozhodování o intenzitě a kvalitě toho, co si přejí.

Skalární jóga retreaty jsou dnes synonymy odpočinku s kvalitním programem obnovy a osobní transformace pod odborným vedením zkušeného Učitele jógy.

Umožněte sami sobě zažít nezapomenutelný zážitek lásky, pokoje a blaženosti ozářeni světlem Učitele.
Dlete v energetickém poli Učitelovy léčivé energie lásky.

Skalární jóga retreaty jsou určeni pro profesionální rozvoj odborníků a milovníky jógy, kteří jógu praktikují, pro studenty Mezinárodní akademie pro školení instruktorů jógy a certifikované instruktory jógy. Odborné semináře na táboře jógy probíhají pod vedením mezinárodního mistra jógy prof. dr. Predraga Nikiće. Program tábora obsahuje intenzivní praxi jógy (ásany, pránájámy, Kriya techniky, mudry, bandhy, dhárana, dhjána, ekagrata) a večer kírtan meditace s hudební podporou Kírtan skupiny Samadhi.