Zdravotní rozměr projektu „Jóga 50 plus“ Dne 15. 10. 2017 hovořila o zdravotním rozměru projektu „Jóga 50 plus“ MUDr. Marianna Miksová, certifikovaná instruktorka Evropské federace jógy. Doktorka Miksová seznámila přítomné s očekávanými účinky projektu „Jóga 50 plus“ a poukázala na přínos jógy v oblasti zdraví, kterého účastníci projektu mohou docílit. Praktikováním jógy pečujeme o své zdraví a dopomáháme k jeho zlepšení. Již nemusíme pouze pasivně přihlížet procesu stárnutí. Praktikováním jógy můžeme přispět k vitalizaci a udržení všech fyziologických funkcí.

Projekt „Jóga 50 plus“ přichází s návrhem jak si uchovat vitalitu a svěžest i v pokročilém věku. Stav našeho zdraví v mnohém závisí na způsobu života, který vedeme, tj. na zdravých životních zvycích. Jóga prosazuje přiměřenou aktivitu, pohyblivost, správné dýchání, kontakt s přírodou a pěstování morálních hodnot.

Projekt „Jóga 50 plus“ pořádá Evropská federace jógy pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Ing. Oldřicha Lomeckého a ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 a Střediskem sociálních služeb Praha 1. Projekt „Jóga 50 plus“ se pořádá v blocích a bude trvat až do září 2018. Prosíme všechny případné účastníky, aby se přihlásili formou e-mailu: yoga.yfe@gmail.com. Účast je zdarma, počet míst je však omezen.