Léčivá jóga je styl, který lze nazvat také „preventivní jóga“, která přispívá k zachování celkového zdraví.
Praktikující léčivé jógy vědí, jak je důležité převzít odpovědnost za své zdraví a vitalitu. Holistický přístup nám pomáhá nastolit a udržet psycho-fyzickou rovnováhu. Praktikující léčivé jógy se seznámí s potenciálem vlastních léčivých sil při respektování konvenčních léčebných postupů, pokud je praktikující provádí.

Praktikující léčivé jógy se seznámí s fyzickými, energetickými, emocionálními, kognitivními a kreativními potenciály a způsoby jak tyto potenciály řídit. Posilují své imunitní schopnosti a posilují motorické dovednosti: flexibilitu, pohyblivost, rovnováhu, sílu.