Evropská federace jógy pokračuje ve svém víceletém programu podpory jógy jako zdravého životního stylu. Dne 5. 5. 2019 uspořádala Evropská federace jógy již po šesté Velké evropské jógové představení ve spolupořadatelství s MČ Praha 1 a ve spolupráci s Národním divadlem, Českou federací jógy a International Yoga Academy.

Velke evropske jogove predstaveni 2019-5

Velké evropské představení si klade za cíl podporovat lidské hodnoty a zdravý životní styl prostřednictvím fyzické aktivity a cvičení. Akce se konala pod heslem prof. Predraga Nikiče: Učiň dobro – odměníš sebe. Akci zahájil člen rady MČ Praha 1 pan Petr Burgr, radní pro kulturu a sport.

Při jógovém představení se shromáždili praktikující jógy z několika evropských zemí, instruktoři jógy, studenti Vzdělávacího programu Instruktor jógy YFE, účastnice projektu Jóga 50 plus, účastnice projektu Jóga pro maminky s dětmi, ale také občané a návštěvníci Prahy.