Dne 8. 7. 2023 uspořádala Evropská federace jógy již po sedmé Velké evropské jógové představení se spoluúčasti MČ Praha 1 a ve spolupráci s Národním divadlem.

Projekt měl za cíl rozvíjet mezinárodní sportovní spolupráci a výměnu s cílem podpořit a rozvoj sportovních činnosti a sociální rozvoj v hlavním městě Praze, speciálně na území Prahy 1, podporovat udržitelný rozvoj sportovního prostředí jako nedílnou součást životního prostředí, povzbudit a podporovat sportovní projevy, které jsou výsledkem tvořivosti jednotlivců, skupin a společností. Význam akce se odrážel i v setkání občanů z různých evropských městech který měli příležitost sdělit osobní zkušeností a své vlastní hodnoty ze svých zemí.

Touto akcí se obyvatelé Prahy 1 a její návštěvníci seznámili s významem pěstování zdravých životních stylů prostřednictvím fyzické aktivity a cvičení a také byli povzbuzeni, aby nezávisle vytvářeli příležitosti pro sportovní vyjádření.

Velké evropské jógové představení 2023, které se letos konalo již sedmým rokem, má již léta mezinárodní charakter. Letošního jógového vystoupení se kromě zástupců a členů Evropské a České federace jógy a studentů vzdělávacího programu Instruktor jógy YFE, zúčastnili i zástupci jógové komunity z Rakouska, Nizozemí, Švýcarska, Itálie, Chorvatska, Německa, Srbska, Slovenska, Polska…

praha 1