Akreditovaný rekvalifikační kurz Instruktor jógy (Vzdělávací program Instruktor jógy) zahrnuje 200 hodin a trvá 4 měsíce.

Termín nejbližšího kurzu: únor 2024 – VOLNÁ MÍSTA

Kurz instruktor jogy Praha

Proplacení rekvalifikačního kurzu příslušným Úřadem práce

Rekvalifikační kurz Instruktor jógy (vzdělávací program Instruktor jógy) Vám může v plné výši uhradit příslušný úřad práce, u kterého jste registrován/a jako uchazeč o zaměstnání.

Uchazeč z Úřadu práce nejdříve zaplatí plnou cenu kurzu v takové výši, jako kdyby nebyl uchazeč přes Úřad práce. Student musí ukončit rekvalifikační kurz řádnými zkouškami v 1. řádném termínu. Jakmila Úřad práce našemu vzdělávacímu středisku zaplatí za rekvalifikační kurz, obratem vracíme peníze, které student zaplatil.
Pokud neukončí kurz uchazeč z Úřadu práce, pak Úřad práce kurz neproplatí a záloha v plné výši propadá, nedostanete peníze zpět.

V případě, že máte zájem si u nás udělat rekvalifikační kurz Instruktor jógy, rádi Vám v tomto směru poradíme, jak postupovat ve vyřízení rekvalifikace. Kontaktujte nás na telefonní číslo +420 608 212 949 nebo e-mailem: yoga.yfe@gmail.com

kurz instruktor jogy

Pro koho je Rekvalifikační kurz Instruktor jógy určen

Máte rádi jógu a chcete, aby Vaše práce byla zároveň Vašim koníčkem? Využijte této jedinečné příležitosti a staňte se Instruktorem jógy. Nabízíme Vám profesionální kurz – Vzdělávací program Instruktor jógy, který je akreditován (rozhodnutí č. 28912/2022-2), v celkovém rozsahu 200 výukových hodin. Program realizuje International Yoga Academy. Po absolvování vzdělávacího programu obdrží student Certifikát 200 hodin – Osvědčení o zkoušce (rekvalifikaci) akreditovaného vzdělávacího programu.

Profesionální kurz „Instruktor jógy” je určen pro zájemce s cílem stát se profesionálním instruktorem jógy nebo jógové nadšence, kteří využijí získané informace a dovednosti pro vlastní přípravu a zlepšení zdravotního stavu. Kurz můžou absolvovat osoby starší 18 let.

Absolventi kurzu jsou připraveni pracovat ve studiu jógy, wellness centru a hotelových či lázeňských centrech.

Rámcový obsah kurzu

Výuka studentů zahrnuje všeobecné předměty (obecná část) a úzce specializované předměty a přednášky o filozofii jógy, psychologii jógy, metodice výuky jógy, teorii jógy a praxi jógy. Program výuky pro instruktory jógy (Vzdělávací program Instruktor jógy) probíhá v souladu s mezinárodními standardy. Program výuky pro instruktory jógy byl schválen příslušným ministerstvem (rozhodnutí č. 086/2019-50).

Co po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu?

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu Instruktor jógy se získává certifikát – osvědčení s celostátní platností, které je podkladem pro získání živnostenského listu na provozování činnosti instruktora jógy.

Po absolvování kurzu můžete získat kromě certifikátu v češtině také certifikát v cizím jazyce (cizojazyčné certifikáty jsou za příplatek).

Instruktoři jógy mají možnost zúčastnit se představení jógy, stát se členy Mezinárodní společnosti pro mezidisciplinární výzkum v oblasti jógy, stejně jako možnost stát se členy České federace jógy a YFE. Jóga kempy se organizují každý rok jako forma kontinuální výuky pro instruktory jógy. Naši instruktoři jógy obdrží účast na jógovém táboře za zvýhodněnou cenu.

Pro všechny naše instruktory jógy je k dispozici bezplatná poradenská služba pro mezinárodní uznání získaného certifikátu. Všichni, kteří plánují pracovat v jiné zemi, by se měli obrátit na naši službu.

Akademický přístup józe se opírá o původní spisy velkých autorit: Jóga sútra od Patanjdaliho, Upanišady, Hatha jóga Pradípiká, Gheranda Samhita, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplínu vlastního rozvoje. Bereme v úvahu a rozvíjíme různorodost, a proto máme studenty různých ras, náboženství a stáří. Teorie jógy a praxe jógy se studují podrobně od samého počátku, takže předchozí znalosti nejsou nutné. Studenti se učí, jak dát obsah svému životu, jak ho obohatit. Učí se o konceptu Jivamukti, jak integrovat svobodu a osvobodit se od všech vázaností a přiblížit se konceptu: „Žij v lásce a čiň dobré skutky”.

Cena zahrnuje: školné (teoretická a praktická výuka), studijní materiály (video a textové materiály, literatura) a Osvědčení (certifikát).

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: yoga.yfe@gmail.com

kurz instruktor jogy praha