Kírtan jóga tábor

Milovníci jógy a kírtanu (písně, hudba, rytmus) společně užijí transformační obsah, takto vytvářející předpoklady pro vlastní rozvoj.

Jóga a kírtany

Kírtany jsou součástí tradic indických národů (védy, sikhismus, bhakti). Pro svou účinnost jsou nyní rozšířené a spojované s mnoha styly jógy.

Moderní přístupy k józe zdůrazňují vibrační transformační účinek provádění kírtany.

Pro účastníky jsou připraveny vzdělávací obsahy, které přibližují dimenze a rozsah kírtanu a jejich aplikaci v jógové praxi.

Pro praktikující jógy jsou kírtany prastarým způsobem meditace prostřednictvím hudby a písní. Kírtany jsou jakousi „vnitřní komunikací“ prodchnutou hlubokými emocemi, která nás spojuje s nejhlubšími poselstvími našeho tajemného nitra. Hudba se pohybuje intimními cestami – nespoutaně směrem k „Jádru“ – „Centru bytí“ – „Podstatě“.

Kírtan se noří do hlubin a odhaluje nejtajemnější krásy našeho nitra. Láska, radost, povznesenost… se objevují jako odpověď.

Kírtan, vedený zkušeným učitelem jógy, pročišťuje energetické pole (kléše) účastníků, posiluje energetický stav, pomáhá překonávat mentální a emocionální překážky (kléše) a dosáhnout “správné identifikace” – vnitřního “já”.

  • kirtan-yoga-camp-2023-yfe
  • kirtan-yoga-camp-2023-yfe
  • christmas yoga celebration
  • kirtan yoga yfe

Vibrační význam Kírtan Jóga Tábora

Účastníci Kírtan jógového táboru poznají krátké hudební formy (melodie s textem) složené ze slov, která mají v józe především vibrační význam. Kírtany jsou snadno zapamatovatelné, protože texty a věty jsou krátké. Jsou to pečlivě složené vibrační slabiky s cílem dosáhnout osvobození od „vnitřních překážek“ (kléše), které brání praktikujícímu jógy dosáhnout vnitřní svobody (moksha).

Účinky Kírtan Jóga Tábora

Účastí v Kírtany budou mít účastníci příležitost uvědomit si vnitřní prožitky: radost, blaženost, lásku, jednotu, harmonii a soulad s okolím.

Účastníci budou mít příležitost osvojit si lidské hodnoty prostřednictvím obdivu: prožitek dobra, lásky, vnitřního klidu… budou povzbuzovat a vyjadřovat úctu a vděčnost k životu…

Používáním hlasu při provádění kírtan jógy se účastníci učí emocionálně se vyjadřovat, čímž zvyšují svou emocionální kapacitu, svobodu a repertoár emocionálních reakcí. Zpěv kírtanu pomáhá cvičenci jógy řídit svou náladu, zklidňovat mysl – zbavovat ji různých denních dilemat a napětí s cílem dosáhnout stavu vnitřního klidu. Starověké spisy poukazují na energetický očistný účinek kírtany. Pro praktikující jógy jsou kírtany prostředkem sebezdokonalování (poznávání vyšších úrovní vědomí), protože umožňují seznámení, pochopení a využití vnitřních energetických potenciálů.

Pro blahodárný účinek se dnes Kírtany v józe používají především jako pomocná metoda pro rozvoj vyšších stavů vědomí, ale také k terapeutickým účelům.

Po dobu 3 dnů si účastníci užijí transformativní jógovou praxi, kírtanovou hudbu a společnost milovníků jógy z celého světa.

Přihlášky k účasti na Kírtan jóga táboru se už přijímají a to do naplnění kapacity. Seminář se může konat i u vás. Minimální počet účastníků je 10.

Mobil: +420 608 212 949

Viber/ WhatsApp: +420 773 691 858

Ať je v nás láska a soulad s naším okolím

***

This post is also available in: English