DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ INSTRUKTORŮ JÓGY

JÓGA TERAPIE – ENERGOTERAPIE

Účastníci semináře „Jóga terapie – energoterapie“ se učí o energetických dimenzích jógy a jejich aplikování v praxi. Seminář zahrnuje teorii i praktickou stránku využití vitální energie (prány) v oblasti prevence, dále kupř. v diagnostice či v procesu terapie a postterapie.
Účastníci si osvojují způsoby ustanovení energetické rovnováhy prostřednictvím metod jógy.

Seminář dalšího odborného vzdělávání „Jóga energoterapie“ se koná pod odborným vedením prof. Dr. Predraga K. Nikiće.

Výsledek: Instruktoři jógy se naučí největším tajemstvím jógy o řízení všech forem energie (prána, apána, samána, udána a vijána), díky nimž se v práci s energiemi zvýší úroveň zkušeností a odbornosti.

yoga therapy - energotherapy

Přihlášky budou přijímány do naplnění místa ve skupině. Počet míst ve skupině je omezen.

Jakmile se skupina zformuje, čas a místo konání semináře bude následně oznámen přihlášeným účastníkům.

Seminář proběhne ve dnech víkendu.

Více informací formou e-mailu: yoga.yfe@gmail.com
Telefon/Viber pro více informací: +420 773 691 858

This post is also available in: English