Specializovaný kurz: Korporativní jóga – kurz určený instruktorům jógy

Zápis probíhá!

Termín nejbližšího kurzu:  13-14. července 2019

Získejte mezinárodní certifikát, jenž vás bude opravňovat vést hodiny jógy v korporacích.

Naučte se, aby byla Vaše instruktorská práce společensky přínosná. Tím, že činíme dobro, odměňujeme sami sebe – to jsou slova prof. Predraga K. Nikiće, mezinárodního mistra jógy, pod jehož vedením se program realizuje.

Zkušenosti, které získáte tím, že se vnoříte k tajemství „Siddha/Siddhi jógy“, povznesou Váš soukromý život a připraví Vás k tomu, abyste dokázali vést program jógy pro manažery a ostatní zaměstnance.

Získáte kompetence k práci s jedinci i se skupinami. Zároveň si osvojíte speciální techniky jógy, které mohou manažerům pomoci v překonávání každodenních problémů a výzev.

Korporativni joga

Výuka se koná v českém a anglickém jazyce.

Studenti, kteří získají certifikát, budou zapsáni do Registru YFE instruktorů jógy vyučených uměním korporativní jógy.

Po absolvování školení získáte certifikát o účasti na kurzu a přednost vést hodiny korporativní jógy pod záštitou našeho centra angažovaných instruktorů.

Z důvodu velkého zájmu jsou již první dvě skupiny naplněny, byl tedy otevřen zápis do třetí skupiny účastníků.

Přihlášky a případné dotazy posílejte, prosím, na e-mailovou adresu yoga.yfe@gmail.com,  dokud se místa nezaplní.

Připojte se!

Organizátori: Yoga Federation of Europe & International Yoga Academy