Dne 21. června 2015 se na náměstí Republiky v Praze konalo velké evropské kulturní pouliční jógové představení Jógové dny dobrých skutků při příležitosti Mezinárodního dne jógy. Na představení se shromáždil velký počet účastníků, instruktorů jógy a praktiků z Evropy, občanů a návštěvníků Prahy.

Letošní akce je již třetí v řadě, kdy je evropské představení pořádáno. Letos se zapojila Vídeň, Bělehrad, Novi Sad a podruhé právě Praha. Cílem je, aby se každý rok přidala další evropská města a jejich občané.

Účastníky tohoto představení v Praze přivítal starosta MČ Prahy 1, která představení podpořila, jakož i Charge d´Affaires Indické republiky v ČR Dr. Venkatachalamem. Představení se konalo pod záštitou Ministra zdravotnictví České republiky. Účastníky také přivítala předsedkyně České federace jógy Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D. a předseda Evropské federace jógy prof. Predrag Nikić, Ph.D., dále se účastnili druhý tajemník Velvyslanectví Indie pan Rajesh Sharma a Jiří Zeman z kulturního oddělení Velvyslanectví Indie.

Představení se skládalo ze seriálu Súrja namaskár (Pozdrav slunci), který instruktoři a ostatní jógu praktikující lidé prováděli za doprovodu klidné hudby, a z vystoupení skupiny Art jógy Similiris. Představení skončilo tím, že se všichni účastníci drželi za ruce a vytvořili velké srdce v centru Prahy, a tak poslali poselství lásky a míru. Účastníci byli odměněni velkým potleskem od všech přítomných.
V podvečerních hodinách, od 20:00 hodin, uspořádala Kirtanová skupina Samadhi koncert v koncertní síni v budově bývalého kláštera u kostela svatého Michala v Melantrichově ulici č. 17b v centru Prahy.

Velké evropské představení Jógové dny dobrých skutků si klade za cíl podporovat lidské hodnoty a zdravý životní styl prostřednictvím fyzické aktivity a cvičení. Toto je třetí rok v řadě, kdy je evropské představení pořádáno s úmyslem, že každý rok přibudou další evropská města a větší počet účastníků.

Majitelem autorských práv je Evropská federace jógy.

At’ je láska v nás a soulad s okolím

This post is also available in: English