Dne 8. června 2014 se na Václavském náměstí v Praze konalo velké evropské jógové kulturní představení JÓGOVÉ DNY DOBRÝCH SKUTKŮ, které pořádala Evropská federace jógy, ve spolupráci s Českou federací jógy. Představení bylo součástí širší akce, která v letošním roce zahrnuje Vídeň, Prahu, Bělehrad a Novi Sad, a koná se vždy na centrálním náměstí evropských měst.

Účastníky tohoto představení v Praze přivítal starosta MČ Prahy 1, s jehož podporou se představení konalo. Účastníky přivítala předsedkyně České federace jógy Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D. a zástupci Evropské federace jógy.

Představení se skládalo ze seriálu Surya Namaskar (Pozdrav slunci), který instruktoři a ostatní jógu praktikující lidé prováděli s klidnou hudbou, a z vystoupení skupiny Art jógy Similiris.

Představení skončilo tím, že se všichni účastníci drželi za ruce a vytvořili velké srdce v centru Prahy, a tak posílali poselství lásky a míru. Účastníci byli odměněni velkým potleskem od všech přítomných.

Fotogalerie

Této akce se zúčastnili zástupci České federace jógy, Rakouské federace jógy a Federace jógy Srbska a Černé Hory.

V podvečerních hodinách, od 18:30 hodin, uspořádala Kirtanová skupina Samadhi koncert v koncertní síni v budově bývalého kláštera u kostela svatého Michala v Melantrichově ulici č. 17b v centru Prahy.