K realizaci projektu „Program na podporu pracovního uplatnění rodičů dětí do 15 let“ došlo v Českých Budějovicích spolkem Verifico s podporou ESF (Operační program Zaměstnanost) a státního rozpočtu ČR. V rámci projektu organizovala Evropská federace jógy rekvalifikační kurz Instruktor jógy.

Rekvalifikačního kurzu se zúčastnilo 6 osob, všechno matky dětí do 15 let.

Akreditovaný rekvalifikační kurz Instruktor jógy (rozhodnutí č. 029/2016-50) zahrnoval 200 hodin a trval 7 měsíců. Kurz byl zahájen 20. 10. 2017 a byl úspěšně zakončen 8. 4. 2018.

Rekvalifikacni kurz Instruktor jogy