MOBILITA – VÝMĚNNÉ POBYTY STUDENTŮ A INSTRUKTORŮ JÓGY

SMYFE – Servis mobility Evropské federace jógy

Evropská federace jógy spustila ještě jednu službu, která podporuje mobilitu, a to „výměnné pobyty“ studentů a instruktorů jógy. Výměnné pobyty (mobilita) se uskutečňují na principu reciprocity. Pobyt studentů i učitelů u hostů trvá průměrně okolo deseti dní. Všichni, kterým vyhovují podmínky tohoto projektu, můžou zaslat přihlášku k účasti na výměnném pobytu.

Cílem projektu je zvýšení odborné úrovně prostřednictvím mobility – poznáváním instruktorů jógy a jedinečného přístupu, který ve své práci uplatňují, stejně jako vytvářením nezapomenutelných přátelských vazeb v kulturním prostředí států evropského prostoru. Účastníkům se naskytne výborná možnost seznámit se s podobnostmi i rozdíly v přístupu k józe a její interpretaci. V duchu humanity a respektu k odlišnému může porozumění jiným přístupům v oblasti jógy nesmírně obohatit Vaši zkušenost a přispět ke zvýšení Vaší odborné úrovně.

Projekt zajišťuje podporu studentům kurzu Instruktor jógy i instruktorům, aby dosáhli dovedností a potřebných kompetencí k tomu, aby kvalitně prováděli svoji profesi.

Yoga Servis mobility Evropske federace jogy SMYFE-1

Započatá přátelství zajišťují a podporují další možnosti přípravných stáží pro studenty a mladé instruktory jógy, kteří by chtěli získat dovednosti a kompetence potřebné pro aktivní činnost v této oblasti. Projekt mobility vytváří synergii mezi akademickými a profesionálními zkušenostmi získanými v zahraničí.

Úkolem Evropské federace jógy je zabezpečit servis, který zvýší úroveň mobility studentů a instruktorů jógy v Evropě.

Pojmy – Slovníček

Host – student nebo instruktor jógy, který se přihlásí na nabídku ze strany hostitele.

Hostitel – osoba, která se nabídne, že bude prvním hostitelem výměnného pobytu.

V průběhu výměnného pobytu navštěvují studenti jógy minimálně dvě hodiny jógy ve škole, kterou navštěvuje student-hostitel.

V průběhu výměnného pobytu navštěvují instruktoři jógy minimálně jednu hodinu jóga studia, kterou vede hostitel, a na druhé hodině prezentují své získané znalosti studia jógy – před hostitelem a jeho studenty.

Základní podmínky účasti na výměnném pobytu studentů a instruktorů jógy

– výměnného pobytu se můžou zúčastnit výhradně plnoleté osoby

– na výměnný pobyt se můžou přihlásit pouze osoby, které procházejí kurzem Yoga Teacher

– na výměnný pobyt se můžou přihlásit pouze instruktoři jógy ze zemí Evropské unie s národním certifikátem

– výměnného pobytu se můžou zúčastnit osoby, které dokáží zaručit bezpečí účastníků výměny

– účastníci programu musí pocházet z různých zemí Evropy

– přihlásit se je možné pouze jednou v roce

– výměnného pobytu se můžou zúčastnit pouze studenti nebo instruktoři jógy, kteří můžou zabezpečit opětování návštěvy (reciprocita) za stanovených podmínek.

 

Ubytovací podmínky, strava a cesta

Hostitel je povinen zabezpečit:

– místnost na ubytování, která splňuje základní standardy: je v ní umístěno lůžko, je čistá, má vytápění a všechny potřebné přípojky (elektřina, internet, voda)

– stravu

Cestovní výdaje zajišťuje ten, který cestuje.Yoga Servis mobility Evropske federace jogy SMYFE-1

Účastníci se můžou přihlašovat na již vytvořené nabídky nebo můžou poslat nabídku vlastní. Nabídka musí obsahovat Vaše jméno a příjmení, kategorii (zdali jste student nebo instruktor jógy), dále trvalé bydliště, státní příslušnost, den a měsíc, v němž pozýváte, souhlas rodičů (v případě, že byt či dům patří jim) a Váš krátký životopis s kontaktními údaji.

Pokud nemáte oddělený pokoj, do přihlášky prosím připište informaci, že bude host bydlet ve stejném pokoji s Vámi, na odděleném lůžku. V dokumentu je důležité uvést i to, zdali se jedná o Váš pokoj v bytě/domě rodičů.

Nabídky i přihlášky na výměnný pobyt se posílají na následující emailovou adresu: yoga.yfe@gmail.com

SMYFE – Servis mobility Evropské federace jógy je zdarma.

Protokol

Máte-li zájem, pošlete nám nabídku, Vaše pozvání zveřejníme.

Účastníci výměnného pobytu se zkontaktují prostřednictvím služby Skype a popovídají si o konkrétnějších detailech pobytu.

Jakmile bude dohoda uzavřena, ozvěte se Evropské federaci jógy, abyste podepsali smlouvu o výměnném pobytu, ve které se, mimo jiné, zaručíte za bezpečnost a dodržování domluvených podmínek výměnného pobytu.

PŘEHLED NABÍDEK VÝMĚNNÉHO POBYTU STUDENTŮ A INSTRUKTORŮ JÓGY

This post is also available in: English Austrian