Vědecké výzkumy prováděné na početném vzorku praktikujících jógy ukazují, že časové intervaly mezi dvěma lekcemi značnou měrou ovlivňují výsledky procesu cvičení, tj. celkový efekt praktikování jógy.

Nejviditelnější účinky na fyzické i psychické zdraví se dostaví v případě, že jógu praktikujete každý druhý den, např. v pondělí, ve středu a v pátek nejméně 90 minut po dobu minimálně 3 měsíce.

Takový časový harmonogram zajišťuje zvyšování tělesné kondice, motorických a psychických schopností praktikujících, ale i jejich udržování na vysoké úrovni.

Praktikující zaznamenali výrazné zlepšení zdravotního stavu, ale i zlepšení paměti, koncentrace a celkového rozpoložení.

Dětem, které praktikovaly jógu třikrát týdně 90 minut, se zvýšila úroveň soustředění, kapacita plic i zájem o vzdělávací obsah.

Starší lidé, kteří praktikovali jógu třikrát týdně 90 minut, potvrdili, že se jim zlepšila pohyblivost, vitalita, flexibilita, paměť a stupeň každodenní radosti.

Zaměstnaným, kteří praktikovali jógu třikrát týdně 90 minut, se zlepšila obranychopnost vůči stresu a zmenšila se citlivost na syndrom vyhoření. Rovněž začali lépe zvládat týmovou práci, zlepšilo se jejich celkové psychické rozpoložení i pracovní výsledky.

Avšak životní rytmus přeplněný stresem dnešnímu člověku znemožňuje, aby si na praktikování jógy vyčlenil více jak dva termíny týdně.

Proto se skoro ve všech zemích ustálila intenzita praktikování jógy – dvakrát týdně s tím, že se účastníkovi doporučí ještě třetí cvičení doma formou samostatného praktikování jógy.

Velké společnosti, které si uvědomují, že praktikování jógy v konečném výsledku zlepšují pracovní výsledky, platí svým zaměstnancům třikrát týdně hodiny jógy.

This post is also available in: English