Výhradně pro umělce a znalce umění

Umělec jako misionář

Inovativní projekt zaměřený na umělce, kteří jsou na cestě nebo již uměleckou profesí žijí.
Klade si za cíl představit k aplikaci rozšířenou a komplexní koncepci pomocného vzdělávání umělců.

Seminář se může konat i u vás. Minimální počet účastníků je 10.

  • yoga-retreat-for-artists
  • the-yoga-house-of-light
  • yoga-retreat-for-artists
  • yoga-retreat-for-artists

Aktivity na jógových workshopů:

– jógová dílna umělecké praxe

– jógové dílny uvědomování si těla prostřednictvím pohybu jako výrazu – co cítím ve svém těle?

– jógové dílny emoční svobody – co cítím, když se kreativně vyjadřuji?

– jógové dílny uvědomování si mysli – o čem přemýšlím při kreativním vyjadřování?

– jógová příprava na kreativní inspiraci – jógové techniky k překonávání překážek, které brání tvůrci (trs, strach, vzdání se, zmatek, retence, blokády)

Obsah jógových workshopů pro umělce

Součástí programu jsou workshopy, kde se získávají praktické znalosti…od toho, jak nejlépe držet tělo a jaké předpoklady to umožňují, jak správně dýchat až po techniky pro uvedení kreativní inspirace…Náplň jógového tábora pro umělce je zaměřena na zvýšení uvědomění si energetických pohybů v těle a pohybu těla, směrem ke zvýšení povědomí o vlastních emocích, mentálních a tvůrčích procesech.

Soustředění umělcovy pozornosti

Techniky koncentrace (dharana) mohou mít pro umělce velký význam.

Všímáme si zvláštní důležitosti soustředěné pozornosti v komunikaci umělce s publikem.

Zvláště výrazné je to u umělců, kteří přímo navazují kontakt s veřejnými vystoupeními, s velkými konkurzy, účastí na velkých výstavách, přijímacích zkouškách, významných koncertech nebo výstavách.

Jóga – nové přístupy k pomoci umělcům

Jógový tábor představuje nový přístup a techniky integrální podpory umělců.

Poskytuje psycho-fyzickou podporu pro vedení a rozvoj umělců, aby si osvojili zdravý životní styl pro kvalitnější pokrok.

Potřeba nových přístupů k pomoci umělcům pramení z jejich vystavení různým výzvám: strachům, nepohodlí, nemocem a zraněním.

Umírněnost v přístupu

Umělci na Jógovém táboru uplatňují jógové metody a techniky, které jim pomáhají rozvíjet smysl pro rovnováhu, střídmost, tzn. harmonie.

Techniky jógy mohou pomoci vyjádřit nejupřímnější část umělcovy bytosti.

Umělec si uvědomí svou „plynulost“. Protékají jím zážitky z minulosti a budoucnosti, které se prolínají do okamžiku „teď“.

Všechny minulé snahy, inspirace a zkušenosti pulsují v přítomném okamžiku skrze jádro našeho autentického „já“.

Připravenost

Připravenost umělce se nejsnáze projeví v otevřenosti a zvýšené připravenosti na stres. Když to chybí, umělec se potýká s nejistotou, nervozitou, nepohodou či dokonce bolestí způsobenou nekontrolovanými výbuchy strachu.

Jógové techniky mohou být velkým pomocníkem umělcům zvažujícím možnost jejich dávkování a včasného použití.

Na jógovém táboru pro umělce budou představeny přínosy a rozvojové dimenze jógového konceptu.

S mentorskou podporou odborníků

Účastníkům budou k dispozici zkušenosti odborníků Yoga Federation of Europe převedené do znalostí a dovedností s cílem podpořit rozvoj a pokrok.

Všechny workshopy vedou certifikovaní odborníci Yoga Federation of Europe, kteří jsou mezinárodně vzdělaní a mají dlouholeté pracovní zkušenosti.

  • yoga-retreat-for-artists
  • yoga-retreat-for-artists
  • yoga-retreat-for-artists

Kam?

Účastníci jógového tábora si uvědomí své všudypřítomné „jádro – autentické já“, ale také se naučí pečovat o své kreativní nitro.

Na jógovém táboře pro umělce se účastníci učí využívat a uplatňovat svůj potenciál, dosahovat vnitřního osvobození a projevovat své umělecké já.

Transformační zážitek účastníků

Na jógovém táboře pro umělce probíhá proces rozpoznání, pochopení a uvolnění automatických, ustálených reakcí (obvyklých vzorců), které brání svobodnému tvůrčímu projevu.

Rozpuštění starých návyků chování souvisejících s nesprávným používáním těla, emocí a mysli otevírá prostor pro zavedení lehkosti a radosti ze života. Účastníci si osvojují způsoby rozpoznávání smyslů, porozumění a řízení (pratjáhára), což má za následek přijetí a řízení nových způsobů účelnějšího využívání energie, těla, emocí a konstruktivních a kreativních myšlenek.

Na jógovém táboře se účastníci seznamují s metodami zvyšování sebeuvědomění a světa kolem nás.

Účastníci se učí relaxační techniky, které zabraňují napětí při činnostech v každodenním životě…

Poznávají své tělo s blahodárným účinkem energetické pulzace a doteku…

Účastníci se naučí, jak zlepšit dechový proces (techniky pránájámy)…

Při harmonizaci všech dimenzí bytí se účastníkům aktivují přírodní samoléčebné zdroje.

Přihlášky

Přihlášky se podávají e-mailem: yoga.yfe@gmail.com

Pro více informací o podmínkách účasti a způsobu přihlášení:

Mobil: +420 608 212 949

Viber/ WhatsApp: +420 773 691 858

Ať je v nás láska a soulad s naším okolím

This post is also available in: English