Ukázka vybraných technik  –  pod vedením certifikované instruktorky Evropské federace jógy Zuzany Šemšákové byly dne 15. 10. 2017 u příležitosti slavnostního zahájení projektu „Jóga 50 plus“ představeny vybrané techniky jógy. Vybrané techniky přítomným předvedly jak účastnice projektu „Jóga 50 plus“ PhDr. Svatava Matoušková, Eva Julišová a Jana Vokounová, tak také certifikované instruktorky Evropské federace jógy Olesea Mostipac a MUDr. Marianna Miksová.

Přítomní zhlédli techniky jógy, které nejrychleji prospívají vitalizaci a udržení všech fyziologických funkcí.

Projekt „Jóga 50 plus“ pořádá Evropská federace jógy pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Ing. Oldřicha Lomeckého a ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 a Střediskem sociálních služeb Praha 1. Projekt „Jóga 50 plus“ se pořádá v blocích a bude trvat až do září 2018. Prosíme všechny případné účastníky, aby se přihlásili formou e-mailu: yoga.yfe@gmail.com. Účast je zdarma, počet míst je však omezen.