Akreditovaný program výuky pro instruktory jógy (Vzdělávací program Instruktor jógy) zahrnuje 200 hodin a trvá 4 měsíců.

Vzdělávací program Instruktor jógy je rekvalifikační.

Termín nejbližšího kurzu: únor 2024

Info: yoga.yfe@gmail.com

Obsah kurzu Instruktor jógy

Výuka studentů zahrnuje všeobecné předměty (obecná část) a úzce specializované předměty a přednášky o filozofii jógy, psychologii jógy, metodice výuky jógy, teorii jógy a praxi jógy. Program výuky pro instruktory jógy (Vzdělávací program Instruktor jógy) probíhá v souladu s mezinárodními standardy. Program výuky pro instruktory jógy byl schválen příslušným ministerstvem (rozhodnutí č. 28912/2022-2). Program realizuje International Yoga Academy. Po absolvování vzdělávacího programu, student obdrží Certifikát o absolvování kurzu jógy 200 hodin.

kurz instruktor jogy

Co po úspěšném ukončení vzdělávacího programu Instruktor jógy?

Po ukončení programu odborného výcviku instruktora jógy se získává osvědčení a možnost pracovat jako instruktor jógy. S úspěšně absolvovaným kurzem Evropské federace jógy naši instruktoři jógy otevírají a úspěšně vedou své jógové studia po celé Evropě a ve světě. Instruktoři jógy mají možnost zúčastnit se představení jógy, stát se členy Mezinárodní společnosti pro mezidisciplinární výzkum v oblasti jógy, stejně jako možnost stát se členy České federace jógy a YFE. Jóga kempy se organizují každý rok jako forma kontinuální výuky pro instruktory jógy. Pro všichni naši instruktoři jógy je k dispozici bezplatná poradenská služba pro mezinárodní uznání získaného certifikátu. Všichni, kteří plánují pracovat v jiné zemi, by se měli obrátit na naši službu.

Akademický přístup józe se opírá o původní spisy velkých autorit: Jóga sútra od Patanjdaliho, Upanišady, Hatha jóga Pradípiká, Gheranda Samhita, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplínu vlastního rozvoje. Bereme v úvahu a rozvíjíme různorodost, a proto máme studenty různých ras, náboženství a stáří. Teorie jógy a praxe jógy se studují podrobně od samého počátku, takže předchozí znalosti nejsou nutné. Studenti se učí, jak dát obsah svému životu, jak ho obohatit. Učí se o konceptu Jivamukti, jak integrovat svobodu a osvobodit se od všech spojení a přiblížit se konceptu: „Žij v lásce a čiň dobré skutky”.

Cena zahrnuje: školné (teoretická a praktická výuka), studijní materiály (video- a textové materiály, literatura) a Osvědčení (certifikát). Můžete získat, kromě certifikátu v češtině také certifikát v cizím jazyce (cizojazyčné certifikáty jsou za příplatek).

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu yoga.yfe@gmail.com nebo na telefonní číslo 608 212 949.

kurz instruktor jogy