DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ INSTRUKTORŮ JÓGY

Odborné semináře v oblasti jógy jsou určeny certifikovaným instruktorům jógy a příznivcům tohoto sportu. Slouží jako vítané doplnění vědomostí. Soustředí se na konkrétní zaměření, určitý směr, jímž se bude instruktor dále ubírat. Všichni odborně způsobilí instruktoři jógy budou zapsáni v registru Evropské federace jógy, která dohlíží na kvalitu jejich práce a poskytuje permanentní pomoc při kvalitní realizaci odborných programů. Odborné semináře doplňkového vzdělávání budou letos pořádány v Praze, Vídni, Mnichově a v Bruselu. Jakmile bude vytvořena skupina studentů, budou dotyční přihlášení informováni o přesném termínu konání semináře. Všechny specializované semináře se budou konat o víkendech. Zájemci o účast na semináři zašlou spolu s přihláškou i krátký životopis, obojí prostřednictvím e-mailu: yoga.yfe@gmail.com

Všeobecně je přijímáno stanovisko z nejvyšších orgánů jógy, že pouze kompletní systémy, které zahrnují téměř všechny metody, které Pataňdžali zdůrazňuje, lze akceptovat jako styly jógy.
Metoda nebo technika, která je vybrána jako nejdůležitější pro vlastní rozvoj, bude mít vliv na výběr stylu jógy. Zmíníme některé z nich:

  1. Rádža jóga je metoda, která pomáhá dosáhnout schopnostiřízení mysli na cestě k dosahování vyšších úrovní vědomí;
  2. Hatha jóga je metoda ve které se jógové ásany, pránájámy, ale i všechny ostatní metody popsané Pataňdžalim, dominantně používají na cestě k vyšším úrovním vědomí.
  3. Nada jóga je metoda, která používá zvuky s cílem dosáhnout vyšší úrovně vědomí;
  4. Swara jóga je metoda, pomocí které bude vyšší úrovně vědomí dosahováno přes informovanost, pochopení a řízení energetických toků v energetických kanálech (nádí).
  5. Bhakti jóga je cesta úcty, vděčnosti a oddanosti;
  6. Karma jóga je cesta aktivní činnosti – akce z pocitu jednoty – její výsledek je dobrý skutek;
  7. Džňána jóga je cesta dosažení vyšších úrovní vědomí, přes dosažení moudrosti, tj. přijímáním hluboké znalosti.
yoga federation of europe

This post is also available in: English