Kirtany

Kirtany představují starověký způsob meditace prostřednictvím hudby a písně. Kirtan je svébytná „vnitřní komunikace“ prostoupená silnými emocemi, která nás spojuje s nejhlubšími poselstvími našeho tajuplného nitra. Hudba se pohybuje po intimních cestách – nespoutaně plyne směrem k „Jádru” – „Středu bytí“ – „Podstatě“. Kirtan člověka noří do hlubin a odkrývá nejtajemnější krásy našeho nitra. Jako odpověď se objevuje láska, radost, euforie.

Kirtany v józe

V oblasti jógy se poukazuje na důležitost vibrací, které jsou vyvolávány právě větami Kirtanů. Kirtany, které jsou úzce spojeny se znalostmi z Náda jógy (druh jógy, v němž se jako prostředek rozvoje využívá zvuk), představují důležitou metodu v rozvoji praktikujících. Během provádění Kirtanů se objevují a proplétají krátké věty, melodická linka a rytmus, čímž účastníci vytváří vibrace, které je přivádějí do vyšších dimenzí vědomí. Kirtan, jenž je dovednostně veden ze strany Učitele jógy, pročišťuje účastníkům jejich energetické pole (kóše), posiluje energetický status, pomáhá při překonávání rozumových a emociálních překážek (kléše) a dosažení „správné identifikace“ – vnitřního „Já“.

Důležitost vibrací Kirtanů v józe

Kirtany v józe jsou krátké hudební formy, ve kterých skupina lidí zpívá určitou melodii s textem vytvořených ze slov, jež mají často samy o sobě vibrační charakter. Kirtany se dobře pamatují, protože texty a věty jsou krátké. Kirtan pečlivě využívá složené vibrační slabiky – s cílem osvobodit se od „vnitřních překážek“ (kléše), jež praktikujícímu jógy zabraňují, aby dosáhl vnitřní svobody (mókša).

Účinky Kirtanu v józe

Provádění Kirtanů ze strany praktikujících jógy napomáhá k probuzení stavů: radosti, blaženosti, lásky, jedinečnosti, harmonie a souladu s okolím. Prostřednictvím Kirtanů se v józe projevuje obdiv vůči humánním hodnotám: dobrotě, lásce, míru… Kirtany dávají vzniknout úctě, vděčnosti, nadšení…

Díky tomu, že praktikující v průběhu provádění Kirtanů používají hlas, učí se tito jedinci, jak se emociálně vyjádřit, čímž rozšiřují svoji emociální kapacitu, svobodu a repertoár emociálních odpovědí. Zpěv Kirtanů pomáhá praktikujícím při zvládání vlastních nálad a zklidnění mysli – Kirtany člověka oprošťují od nejrůznějších denních dilemat a napětí a pomocí nich dosahuje praktikující vnitřního klidu. I staré spisy upozorňují na význam pročišťovacích účinků Kirtanů. Pro praktikující jógy jsou Kirtany prostředkem seberealizace (dosažení vyšších stupňů vědomí), protože umožňují poznávání, porozumění a využívání našeho energetického potenciálu.

Díky blahodárným účinkům mají Kirtany v dnešní józe nezastupitelné místo: jedná se o pomocnou metodu rozvoje vyšších stavů vědomí, ale využívají se rovněž v oblasti terapie.