Podpora služeb Evropské federace jógy při hledání práce pro instruktory jógy

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO INSTRUKTORY JÓGY (V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE)

Z důvodů stále se zvyšující potřeby iniciovala Evropská federace jógy službu, která podpoří mobilitu a výměnu odborných znalostí a zkušeností instruktorů jógy napříč celou Evropskou unií. Podpora služeb Evropské federace jógy při hledání zaměstnání pro instruktory je zdarma. Na tomto portálu najdete seznam výběrových řízení, stejně jako pracovní podmínky.

Předpoklady

Vedle obecných právních předpokladů týkajících se práva na práci je zapotřebí, aby všichni kandidáti měli na vědomí následující. K tomu, abyste se mohl/a přihlásit na některý z následujících kurzů, musíte:
– vlastnit certifikát/diplom/potvrzení o tom, že jste absolvoval/a kurz pro instruktory jógy (200–240 hodin). Příslušný dokument vydává organizace (škola), která má národní akreditaci (schválení příslušného ministerstva) pro vedení vzdělávání v oblasti jógy.
– mít zdravotní způsobilost.

Protokol:

  • Dobře si pročtěte podmínky výběrového řízení, napište motivační dopis (v něm uveďte, na které výběrové řízení se hlásíte), přiložte naskenovaný diplom a životopis (Curriculum vitae). Ve stanovené lhůtě pak zašlete prostřednictvím e-mailu na adresu: yoga.yfe@gmail.com
  • Do 15 dnů obdržíte odpověď, zdali jste byli příslušným zaměstnavatelem pozváni do druhého kola výběrového řízení.
  • V druhém kole se spojíte se zaměstnavatelem formou pohovoru přes Skype, v jehož průběhu se, již bez našeho dalšího zásahu, můžete dotyčné osoby zeptat na otázky, které Vás budou zajímat. Tento pohovor zaměstnavateli pomůže při rozhodování, koho si na volnou pozici zvolí. Upozorňujeme, že pohovor je jedinečný prostor k tomu, abyste se i Vy seznámili s řadou podstatných faktů, kupř. s podmínkami přijetí, se zaměstnavatelem a jeho referencemi, vizemi, plány do budoucna, uvidíte, jak na Vás zaměstnavatel působí jako člověk apod., což Vám velkou měrou usnadní Vaše rozhodování. Nezapomeňte na to, že iniciujete rozhovor o výši Vašeho platu a míře Vašeho pracovního nasazení. Proto doporučujeme, abyste od zaměstnavatele vyžadovali návrh smlouvy, který je následně zapotřebí několikrát pozorně prostudovat. Smlouva je návrh, tedy i Vy máte právo debatovat o podmínkách a požadavcích uvedených v tomto dokumentu. Ve smlouvě musí být uvedena částka čistého zisku (honorář), počet hodin, který musíte odpracovat za jeden měsíc, a termín nástupu.
  • Po podepsání smlouvy nás, prosím, informujte o tom, že jste začal/a pracovat, stejně jako o tom, jsou-li podmínky, na nichž jste se dohodli, poctivě dodržovány.